Telefoon/WhatsApp

+ 31 (0)6 144 56 467

E-mail

petra@spithost.nl

Bereikbaar

online 24/7

Dat je start op het VWO met Cambridge en vol goede moed begint aan het voortgezet onderwijs. Dat je leventje dan niet meezit, door ziekte tijdje thuis, ouders die gaan scheiden, zorgen om je zusje die het niet makkelijk heeft en dan ook nog ‘gewoon’ de pubertijd. Dan zien mensen je hoogbegaafd zijn over het hoofd en hebben voor je gedachten en gedrag andere verklaringen. Geen onwil, van niemand, maar wel ingewikkeld voor jou.

Een IQ-test waarmee je ‘hoogbegaafd’ blijkt te zijn zet je manier van denken, je gevoeligheid, je manier van omgaan met de situatie, je frustratie in een ander daglicht voor de mensen om je heen. Dat neemt alleen niet weg dat het onderwijs hier geen antwoord op heeft. Ook weer ingewikkeld en niet in de laatste plaats voor jou.

Zo ingewikkeld dat je schoolpad zelfs betekent afstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs om daar op je 17e het examenjaar in te gaan. Een school die zich aan het begin van het jaar afvraagt of je wel in 1 jaar alle vakken zou kunnen doen. Die eigenlijk van je vraagt om de klassikale lessen te volgen, maar geen tijd en ruimte heeft om de vakken die anderen vorig jaar al afgerond hebben invulling te geven. Dan ben jij er klaar mee. Naar school gaan is geen optie meer, maar je examen doen is wel waar je nog voor wilt gaan.

En dan gaan wij samenwerken… op naar het examen in een corona-jaar, zonder lessen op school en met het motto: efficiĆ«nt en effectief toewerken naar het examen.

Topdown en compact de examenstof doornemen. Boeken en de bijbehorende films voor de literatuurlijst Engels en Nederlands bespreken vanuit de context van de maatschappij en je betrokkenheid bij maatschappelijke onderwerpen. Het profielwerkstuk over rappen laten gaan over de Nederlandse taal en stijlfiguren, genieten van de raps die je zelf produceert, schrijft en rapt. De samenwerking hierin met je neef, die je o.a. helpt bij de keuze van de aanschaf van de juiste apparatuur. Ouders die je onvoorwaardelijk blijven steunen en in je blijven geloven.

Samen zetten we alles met regelmaat in perspectief, relativeren het geheel om gevoels en gedachten positief te sturen. Humor en eerlijkheid, balans zoeken tussen ondersteunen en ruimte geven voor je autonomie maken dat ik je het eigenaarschap voor je persoonlijke groei zie oppakken en volwassen zie worden.

En het heeft er in geresulteerd dat je vandaag bent geslaagd voor je examen VMBO TL! En als je begeleider dit jaar, maar vooral als je tante ben ik daar enorm trots op! xx

Aanbevolen artikelen