Telefoon/WhatsApp

+ 31 (0)6 144 56 467

E-mail

petra@spithost.nl

Bereikbaar

online 24/7

Een ochtend per week begeleid ik een leerling uit groep 8 die op dit moment niet lijkt te kunnen aarden in het onderwijssysteem. De uitzending van Nieuwlicht waar hij en zijn moeder aan meegewerkt hebben, maakt dat mensen hierover in gesprek gaan en dat is mooi. Bewustwording van de situatie maakt dat we samen gaan nadenken en zoeken naar oplossingen. En dat zijn goede ontwikkelingen.

Bekijk hier de uitzending van Nieuwlicht.

Aanbevolen artikelen