Telefoon/WhatsApp

+ 31 (0)6 144 56 467

E-mail

petra@spithost.nl

Bereikbaar

online 24/7

Argwanend kijkt mijn vriendin me aan wanneer ik een poster over de Week van de hoogbegaafdheid post op mijn LinkedIn profiel. Is het nodig om daar zo specifiek aandacht voor te vragen?

Ruim drie jaar werk ik nu in het primair onderwijs met groepen voltijd hb-onderwijs. In ieder van de 4 groepen 18 unieke leerlingen, met ieder hun eigen onderwijsbehoeften.

Passend onderwijs is ook in deze setting een uitdaging en zoektocht. Daar is geen kant en klaar recept voor. Maar een aantal ingrediënten zijn wel van essentieel belang. Te beginnen met een coachende betrokken leerkracht die de leerling ziet. Een leerkracht die mee kan bewegen met de denksprongen van de leerling het onderwijs voor deze leerling een passende vorm kan geven.

En daar is aandacht voor nodig. Aandacht van het ministerie, besturen, directies, opleidingen, gemeenten en betrokken zorgpartners. Die aandacht voor het onderwerp maakt dat je samen mooie stappen kunt maken. Aandacht begint bij ‘awareness’.

Dus deel ik de poster op LinkedIn vertel ik mijn vriendin. En zij deelt mijn bericht en helpt de ‘awareness’ te verspreiden. Waarvoor mijn dank. 🙂

Aanbevolen artikelen