Telefoon/WhatsApp

+ 31 (0)6 144 56 467

E-mail

petra@spithost.nl

Bereikbaar

online 24/7

We zitten er klaar voor… ruim 20 collega’s in het onderwijsveld, die lid zijn van de Kennisgroep HB van het Samenwerkingsverband PO Friesland. Door het Corona-virus gaan we deze bijeenkomst digitaal doen via het platform Teams. Aan mij de eer om een presentatie te geven met het onderwerp ‘Hoogbegaafd in de klas’.

De presentatie start met een korte Kahoot! (online quiz) met feiten en fabels over hoogbegaafdheid. Ik gebruik hiervoor de kaartjes van enIQma en met toestemming van de uitgever mochten deze vanwege de huidige omstandigheden verwerkt worden in de online quiz.

EnIQma is een professionaliseringsspel hoogbegaafdheid en geeft genoeg mogelijkheden om met je collega’s te praten over hoogbegaafdheid en ook concreet aan de slag te gaan met een casus om samen te kijken hoe je het onderwijs voor die ene hoogbegaafde leerling passender kunt maken.

Daarna gaan we met Prezi video, waar je als presentator deels zelf nog in beeld bent in op het begrip hoogbegaafdheid. Zoveel definities van 1 begrip. Aan de hand van theorieën en modellen kun je samen een beeld vormen van de kenmerken van hoogbegaafde leerlingen. Van belang is natuurlijk de vertaalslag naar de onderwijspraktijk. Welke onderwijsbehoeften heeft de hoogbegaafde leerling. Zijn er overeenkomsten of verschilt dat per leerling? We polsen de ideeën hierover met Menti.com, waarmee zich online een woordwolk vormt.

Ik geef altijd aan dat ieder kind uniek is en dat er geen kant-en-klare oplossing is voor alle leerlingen. Er zijn wel ingrediënten die het onderwijs passender kunnen maken en voor hoogbegaafde kinderen zijn er zeker een aantal specifieke ingrediënten die van belang zijn. Binnen de klassenorganisatie, binnen het onderwijsaanbod (curriculum), in de vaardigheden van de leerkracht en in de omgang met gelijkgestemden (peers). En met die ingrediënten kan iedere school hier binnen de eigen identiteit, missie en visie vorm aan geven.

In de presentatie deel ik een aantal praktijkvoorbeelden en ervaringen uit de voltijd HB-groepen op de Burgerschool in Dokkum, waar ik met veel plezier 3 jaar voor de groep gestaan heb. Eerst voor een 4,5,6 combinatie, daarna een groep 3,4,5 en het laatste jaar met groep 2,3,4 leerlingen. Foto’s zeggen dan soms meer dan (1000) woorden.

De online meeting smaakte naar meer ruimte en tijd om er in kleiner verband over in gesprek te gaan. Voor deze keer hebben we het even hiermee moeten doen. Until we meet again!

Aanbevolen artikelen