Telefoon/WhatsApp

+ 31 (0)6 144 56 467

E-mail

petra@spithost.nl

Bereikbaar

online 24/7

Wat is het toch bijzonder wanneer je de kans krijgt een school te begeleiden bij het opzetten van een nieuwe groep voltijd hoogbegaafdheid onderwijs. Eerder deed ik dat al voor ROOBOL toen vorig jaar een nieuwe groep gestart werd op basisschool It Skriuwboerd. Nu reis ik af naar SBO Wetterwille in Sneek. Op hun website de pakkende tekst: Verrassend passend onderwijs voor alle leerlingen.

De groep is een bijzondere groep, want ze bieden ‘dubbel bijzondere’ (twice execptional) leerlingen een Leerplek. Hoogbegaafde leerlingen met de diagnose ASS. De start van de groep liet even op zich wachten, omdat de scholen gesloten waren in verband met de Corona-crisis. Dat bood ook weer iets meer tijd voor de voorbereidingen. Eerder spraken we elkaar digitaal, videobellend. Vandaag ontmoeten we elkaar in het echt en daar kijk ik naar uit.

Wanneer ik de school voor het eerst binnen stap om 1 uur is een van de leerkrachten aan een hoge tafel druk in gesprek met een leerling. Door de inhoud van het gesprek besluit ik ze niet te storen. Ik desinfecteer mijn handen met het pompje en zie de IB-er aankomen. Ook hij heeft het druk met een leerling die even zijn aandacht verdient. Een korte groet en een knipoog geeft hem ruimte om de leerling weer naar de klas te begeleiden. Ik slenter rustig door de gang en neem alles in me op. Even sfeer proeven, even de klassen langs, de kunstwerken van de leerlingen aan de muur bewonderend. Wat een heerlijk ruime, lichte school en wat een rust in het gebouw.

Aan het eind van de gang zie ik de leerkracht van de Leerplek. In de klas 3 leerlingen, alle drie jongens, die lekker aan het werk zijn en hun plekje al lijken te hebben gevonden. De IB-er komt er ook al aan en regelt wat te drinken voor ons. We hebben afgesproken dat ik ook in de klas een kijkje ga nemen en met mijn bakje koffie schuif ik ongemerkt aan.

Wanneer ik me bij een van de leerlingen introduceer wil hij maar wat graag zijn werkstuk laten zien en ook van de andere 2 leerlingen bewonder ik al snel het werk. We maken een praatje over waar ze wonen, de school waar ze op hebben gezeten en over games (foto header). Met het laatste onderwerp is het contact snel gelegd en met een van de leerlingen gaat het gesprek geruisloos over in het Engels. Een gemoedelijk uurtje waarin ik ook met de leerkracht en de IB-er even het eerste echte contact kan leggen.

Na schooltijd  maken we nader kennis. We inventariseren de vragen die er bij ze spelen, kijken samen naar de behoefte in de begeleiding die ik ze kan bieden en maken we afspraken voor het vervolg. Met al een paar praktische tips over materialen en bruikbare boeken nemen we voor vandaag afscheid. Een plezierige kennismaking, die smaakt naar meer. Over een week zien we elkaar weer en kunnen we planmatig aan de slag.

Aanbevolen artikelen