Telefoon/WhatsApp

+ 31 (0)6 144 56 467

E-mail

petra@spithost.nl

Bereikbaar

online 24/7

De ontwikkelingen in mijn werkzaamheden gaan sneller dan mensen in mijn omgeving het soms bij kunnen houden. Gaf jij geen les aan hoogbegaafde leerlingen? Die vraag werd mij gister nog gesteld en dat is toch al weer 2 jaar geleden. Tijd om mijn werkzaamheden weer eens toe te lichten in een blog.

ECHA specialist
Als RITHA en ECHA specialist gifted education zet ik mij fulltime in voor de doelgroep leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Ik streef naar een zo groot en breed mogelijk bereik en houd persoonlijk van afwisseling en geniet van verschillende klussen en opdrachtgevers. Voor alle werkzaamheden past de beschrijving ‘Begeleider Passend Onderwijs Hoogbegaafdheid‘.

Kruisbestuiving
Hierdoor vindt er een mooie uitwisseling van kennis en ervaring plaats…. kruisbestuiving zeg maar. Tussen PO en VO, tussen Groningen en Friesland (met name mijn werkgebied), tussen onderwijs en wetenschap en tussen onderwijs en zorg. Samenwerken en netwerken waar het kan dus!

Geen individuele begeleiding
Bewust heb ik ervoor gekozen me niet (meer) te richten op de begeleiding van individuele kinderen en/of hun ouders, maar ik spreek ze wel regelmatig en denk graag mee in mogelijk te nemen stappen. En die ene leerling die ik al een paar jaar begeleid geeft me energie, plezier en afwisseling en houd ik ‘aan’.

Samenwerkingsverband PO Friesland
Voor het Samenwerkingsverband PO Friesland ben ik Kwartiermaker HB. Naast de deelname aan de Stuurgroep HB ben ik kartrekker voor de Kennisgroep HB, met daarin vertegenwoordigers vanuit vrijwel alle schoolbesturen in het primair onderwijs in Friesland. De Kennisgroep komt bijeen om kennis te delen, op te doen en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast ben ik betrokken bij casuïstiek en ondersteun de HB specialisten in de Kennisgroep, adviseer het Samenwerkingsverband en begeleid scholen.

Samenwerkingsverband VO 20.02 Groningen Ommelanden
Voor het Samenwerkingsverband VO 20.02 ben ik Projectleider HB samen met mijn collega Ingrid Mars van Bureau Red Planet. In Groningen Ommelanden zetten we voor het voortgezet onderwijs een Talentnetwerk met vanuit elk schoolbestuur een Talentco├Ârdinator als afgevaardigde. Samen bepalen we de behoeften, onderwerpen en organiseren wij de bijeenkomsten en het delen van kennis en ervaringen.
Daarnaast zijn wij ook PAT HB begeleiders en ondersteunen scholen in een Preventief Ambulant Traject bij leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid die dreigen uit te vallen.

rsg de Borgen – Lindenborg, Leek
Op het voortgezet onderwijs bij de Lindenborg in Leek ben ik betrokken als begeleider passend onderwijs hoogbegaafdheid bij het opschalen van het ondersteuningsniveau van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid samen met de Expertgroep HB, bij het opzetten van voltijd HB-onderwijs voor schoolverlaters en met het invoeren van een screening voor alle scholen binnen rsg de Borgen (i.s.m. het CBO in Nijmegen). De school is inmiddels (aspirant) lid Begaafdheids Profielschool

Radboud International Training on High Ability (RITHA)
Dit schooljaar ben ik ook gestart als docent van de RITHA opleiding tot specialist hoogbegaafdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een opleiding waarvan ik de internationale variant zelf in juni 2020 heb afgerond en die maakt dat ik mijn huidige werkzaamheden vanuit een wetenschappelijke onderbouwing kan doen. Ik krijg enorm veel energie van het doceren en begeleiden van nieuwe collega’s in het werkveld. Gelijkgestemden die met een enorme drive ook iets voor deze doelgroep willen betekenen binnen onderwijs en zorg. Het houdt me scherp en lerende.

ECHA netwerk
Aangesloten bij het ECHA netwerk (ECHA Nederland en ECHA Europe) kom ik graag in contact met de collega’s uit het werkveld, zowel nationaal als internationaal. Met online meetings, conferenties (wereldwijd) en gepubliceerd onderzoek blijf ik bij over de ontwikkelingen rond hoogbegaafdheid/giftedness en laat ik me met veel plezier inspireren. Deze kennis neem ik graag weer mee naar mijn eigen netwerk en waar het past deel ik mijn kennis en ervaringen graag met het ECHA netwerk.

HB-Webshop
En als ’toetje’… ben ik de initiatiefnemer en ondernemer achter de HB-Webshop. Een online winkel met boeken, spellen, speelgoed en lesmateriaal over hoogbegaafdheid of populair bij hoogbegaafden. Zo blijf ik bij over de nieuwe boeken en producten die op de markt komen en kan ik ‘eenvoudig’ adviseren over geschikt materiaal voor thuis, de praktijk en het onderwijs.

Flexibel en in beweging
En dit alles vanaf ons schip de Harmonie, waar we van maart t/m oktober meer varen op (voornamelijk) de Friese wateren en waar we in de winter mee liggen op onze vaste ligplaats aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden. Het water is als de balans tussen mijn werkzaamheden en vrije tijd en staat ook wel een beetje voor de vloeiend overgang van de verschillende werkzaamheden. Het houdt me letterlijk en figuurlijk flexibel en in beweging!

Aanbevolen artikelen